Creativ Cultur Company

 

Kultur betyder ”at dyrke”. Vi dyrker noget særligt på vores arbejdsplads. Skal man tro de mennesker, som besøger os, eller som er nye kolleger, er der især fem ting, de lægger mærke til.

 

”Venlighed”

 

”Imødekommenhed”

 

”Opmærksomhed”

 

”Ligeværdighed”

 

”Hjælpsomhed”

 

Men hvordan oplever vi selv kulturen - os der har været ansat i en måned eller et årti? Hvilke ord og handlinger kendetegner kulturen hos os? Hvad er vigtigt – og hvorfor er det det?

 

Herunder kan du møde kolleger fra alle afdelinger, der hver giver deres bud. Kom med, og hør hvad de fortæller...

 

Produkt- og ideudvikling:

Det positive eskalerer

 

Jeg synes, det er svært at sige, hvad kultur er, fordi det er så indgroet her, at man ikke lægger mærke til, at det er noget særligt. Men når jeg besøger andre arbejdspladser, kan jeg godt mærke, at der mangler noget hos dem. Jeg ville helt klart savne det, hvis vi ikke havde alle de små, naturlige ting, som at hilse på hinanden, rydde op efter os selv og hinanden, tale pænt til hinanden, gøre noget ekstra for hinanden og spørge til hinanden. Det er ikke noget, vi skal anstrenge os for at gøre, for det er der bare. Det positive eskalerer, så når man gør noget for hinanden, vokser og spreder det sig til at blive større.

 - Anni, årgang 2010

 

Det første, jeg tænker på er ordet ”frihed”. Jeg er overrasket over, hvor frit der er her, og hvor meget det betyder for mig, at jeg ikke bliver puttet i en kasse. Jeg oplever som nyansat, at folk er her, fordi de virkelig kan lide deres arbejde og deres kolleger – og ikke fordi, de bliver nødt til at være her. Det, at der er tillid til, at man kan styre sin egen tid, betyder, at jeg får lyst til at gøre noget ekstra. Ikke fordi jeg skal, men fordi jeg har lyst til at give noget mere engagement.

Inden jeg blev ansat, var jeg selv kunde i mange år. Jeg kan huske, hvor rart det var at komme her, og så mange hilste på mig, mens jeg ventede på at få mine varer. Nu gør jeg selv det samme, så jeg er blevet smittet med den kultur.

 - Heidi, årgang 2017

Controlling:

Frihed, tillid og gensidig respekt

 

Jeg kan godt lide, at humor fylder så meget i vores afdeling. Vi har en ret afslappet atmosfære og har tit gang i noget sjov med hinanden.

Jeg synes, at det er en stærk værdi i vores kultur, at jeg kan være mig selv, når jeg er på arbejde, og at der generelt er megen åbenhed. Det betyder bl.a., at jeg ikke behøver at lægge skjul på det, hvis der er noget jeg er utilfreds med. Der bliver altid taget godt imod det. Også hvis jeg fx forsøger at ”opdrage” lidt på mine kolleger. Det handler nok om, at vi er gode til at vise hinanden respekt uanset hvor i organisationen, vi arbejder.

 - Dorthe, årgang 2007

 – hun har faktisk arbejdet i fem afdelinger!

 

Det har overrasket mig at se, hvor kort vej der er til lederne her. Alle har lige adgang til lederne. Det gør, at mange ting bliver nemmere og bliver løst hurtigere.

Noget vigtigt i kulturen er også, at det ikke kun er flotte ord, at vi gør en etisk forskel og har en god stemning. Det er rent faktisk sådan i virkeligheden. Fx at der er frihed til at tilrettelægge sine opgaver og arbejdstid, som det passer bedst, fordi vi stoler på hinanden. For mig er det vigtigt, at jeg kan se, at cheferne går foran, for så er det naturligt, at kulturen spreder sig hele vejen rundt. Folk er ikke sat i bås, så alle er med til at sprede kulturen.

 - Thomsen, årgang 2015

Økonomi:

Interesse for hinanden gør det nemmere at løse opgaver sammen

 

Jeg synes, at vi er en farverig arbejdsplads. Både fordi vi har så meget kreativitet og farverige billeder over det hele, men også fordi vi er mange forskellige mennesker, der er med til at give farve på hverdagen. Mangfoldigheden er noget af det, der gør mig stolt af at arbejde her. Vi har generelt en positiv tilgang til hinanden, og møder hinanden med positivitet og smil. Det betyder også, at vi taler pænt til hinanden og opfører os ordentligt overfor hinanden. Det er en holdning, der er overalt på vores arbejdsplads.

 - Louise, årgang 2013 – tidligere på lageret, nu økonomielev

I takt med at vi er blevet flere, er der mange, jeg ikke kender så godt. Men arrangementerne i Personaleforeningen, uddannelsesdagene og åbenheden i kantinen betyder, at man møder andre på tværs af afdelingerne. Det er spændende at høre om hinandens familie, fritidsinteresser og arbejdsopgaver, og når man kender hinanden, er det nemmere at løse arbejdsopgaver sammen.

Jeg sætter meget pris på den åbenhed og ærlighed, vi har både i vores afdeling og i virksomheden generelt. Man går ikke bare forbi hinanden, men er interesseret i hinanden som mennesker. Selv om der er forskel på opgaver og funktioner, behandler vi hinanden ligeværdigt.

 - Jancy, årgang 2007

IT:

Vi vil hinanden det godt

 

Sagt med lidt store ord, så oplever jeg Creativ Company som én stor familie. Det betyder, at vi har en grundlæggende tillid til hinanden, så selv om der kan være gnidninger - som der også er i en familie – så står vi bag hinanden og vil hinanden det godt. Hvis der er noget, der ikke fungerer, forsøger vi at forstå og forklare, hvad problemet handler om. På den måde kan man altid finde en løsning. For mit eget vedkommende betyder det, at jeg kan føle mig tryg i at være den, jeg er, fordi jeg bliver anerkendt og respekteret for det – også selv om jeg ikke er ekspert i alt, jeg møder. Jeg behøver ikke at være bange for at blive dunket i hovedet af kolleger eller ledere.

Som ny var jeg glad for ordningen med at en kollega tog mig med til kaffe i den første tid. Jeg er blevet positivt overrasket over, at den imødekommenhed, jeg mødte som ny, bliver ved med at være der.

 - Lene, årgang 2015

 

Det kendetegner både Creativ Company og IT-afdelingen, at folk passer på hinanden og har omsorg for hinanden. Firmaet er vokset, og jeg oplever, at der er større travlhed, men det er heldigvis ikke gået ud over de uskrevne regler vi har om, hvad god tone er, og hvordan vi opfører os og behandler hinanden.

I vores afdeling behøver vi ikke at tage en maske på, når vi er på arbejde. Vi kender hinanden godt, og vi ser ikke skævt til hinanden hvis der er én, der har en dårlig dag. Humor og jokes en stor del af vores hverdag. Der går ikke en dag, hvor vi ikke får et godt grin.

 - Thomas, årgang 2007

Housekeeping

Sammenhæng mellem arbejde og familie giver tryghed og fjerner stress

 

Jeg har aldrig haft et arbejde, hvor der er blevet sagt så meget ”tak” som her. Det var faktisk overvældende at opleve, da jeg var ny. Både at folk sagde ”god morgen”, ”hej” og ”tak for mad”. Det var – og er – en følelse af at blive set og værdsat. Folk spiser ikke deres mad, som var det en kedelig madpakke. De lægger mærke til, hvad vi laver til dem og kommer gerne med kommentarer. Det betyder, at jeg bliver mere stolt af at arbejde her, og at jeg igen i morgen har lyst til at gøre mig umage.

Vi har også en kultur i hele virksomheden, hvor det er ok at tage fejl og at sige det højt. Det er ikke farligt at tale om fejl og at sadle om, hvis vi har taget en forkert beslutning. Den åbenhed og ærlighed er vigtig for mig at se, for så kan jeg også lave fejl uden at verden styrter sammen.

 - Lene, årgang 2013

Jeg kan godt lide, at vi har en kultur, hvor vi er ordentlige ved hinanden, og hvor vi interesserer os for hinanden – uden at det bliver påtrængende. Fx er det ikke et tabu, hvis man oplever problemer, hvilket de fleste jo gør på et tidspunkt i livet.

Det betyder meget, at vores ledere går foran og minder os om, hvor vigtigt det er, at familielivet hænger sammen, for at man kan få arbejdslivet til at hænge sammen. Det giver en vis sikkerhed og fjerner stress, at der er tryghed omkring de ting.

I Housekeeping lægger vi vægt på at være åbne overfor hinanden og overfor de kolleger, der kommer i kantinen. Vi snakker med hinanden om alt – det er der nok ikke så mange, der gør med deres kolleger. Vi har en fortrolighed med hinanden, så vi kan sige tingene, som de er.

 - Lotte, årgang 2008

HR:

Som at være ”kommet hjem”

 

I HR er vores største fokus faktisk at arbejde med kulturen, så den bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning – så vi har mange berøringer med det, man kan kalde ”Creativ Company-kulturen”.

Jeg synes, det er tydeligt, at kulturen er imødekommende, rummelig, mangfoldig, hjælpsom og familiær. Da jeg startede her, havde jeg en klar oplevelse af at være ”kommet hjem”. Jeg følte mig velkommen og taget godt imod. Jeg skulle i starten lige vænne mig til, at det ikke gør noget, at lave en fejl. Det er ikke ”farligt” at træde ved siden af, for vi behandler hinanden ordentligt under alle omstændigheder og skælder aldrig ud, hvis noget går galt. Det giver en god tryghed.

 

En anden ting, som er karakteristisk for vores kultur er, at vi fejrer mange ting. Det kan være gode salgstal eller enden på højsæsonen. Men også begivenheder som Mortens aften, halloween, decemberbrunch, teaterforestillinger og jubilæer. For ikke at tale om alle de arrangementer, som Personaleforeningen indbyder til. Der er virkelig mange anledninger til, at vi møder hinanden på en anden måde, end kun omkring arbejdet.

 - Anne Sofie, årgang 2013

Indkøb:

Det er ikke velanset, at man arbejder altid

 

Det, at vi taler ordentligt til hinanden, gennemsyrer alt i Creativ Company. Det er også kulturen i vores afdeling, så uanset hvor travlt, vi har, er der en god tone, hvor vi også lytter til hinanden, hjælper hvor vi kan, og ikke bare tænker på os selv og vores egne opgaver. Jeg vil kalde vores kultur familiær, hjertevarm og imødekommende.  Vores leverandører siger, at de kan mærke det, både når de besøger os, og når vi er på besøg hos dem. Det er noget, der bare ligger naturligt for alle i huset, og derfor er det også helt naturligt, at vi ikke behøver at have en reception. Alle tager ansvar for at være hjælpsomme overfor vores gæster.

Jeg synes, det er en meget sund kultur, at overarbejde generelt ikke er velanset, så familielivet også kan hænge sammen. Det er ikke meningen, at man skal arbejde altid. Og ovenikøbet er der fleksibilitet til at planlægge opgaverne, så det kan hænge sammen med privatlivet.

 - Mette, årgang 2012

 

Som ny i huset har det overrasket mig, at der er så stor åbenhed om tingene. Både på TUS, til trivselssamtale, morgenmøderne og i vores afdeling. Det viser mig, at der er tillid imellem folk og gør, at jeg føler, at jeg er en del af det hele, og at jeg bliver mere engageret i mit arbejde. Både mine kolleger og ledelsen virker til at være interesseret i mig som person. Det har jeg ikke været vant til før i samme grad. Det virker heller ikke til, at der er lang afstand imellem ledelse og medarbejdere. Det synes jeg, er en meget positiv del af kulturen her.

 - Helene, årgang 2017

Grafisk:

Forskellighed er en styrke

 

I vores afdeling er det en meget synlig del af kulturen, at vi kender hinandens typeprofiler og faglige forskelligheder, og at vi kan bruge den viden til at løse opgaverne på en bedre måde, end hvis vi alle så ens på tingene. Vi har en kultur, hvor vi ser på styrkerne hos den enkelte, og hvor vi komplementerer hinandens styrker, så der kommer noget rigtigt godt ud af det.

Måske er der også derfor, at jeg selv har en følelse af at kunne være mig selv. Selv om jeg stikker noget ud fra flokken, er der god plads til mig, og jeg møder ikke andet end forståelse for, at jeg er den, jeg er. Det betyder, at man ikke behøver at være bange for at vise, hvem man er. Det giver en stor tryghed at være blandt folk, man kan stole på – og at have en ledelse, der holder ord.

 - Pil, årgang 2008

Mit første indtryk af kulturen er, at her er meget åbenhed. Både kollegerne imellem og i det store og høje informationsniveau, der er fra ledelsen. Nyheder bliver hurtigt meldt ud, så alle får samme information på samme tid, og det betyder, at man kan undgå misforståelser og snak i krogene. Ledelsen er synlig og arbejder med i hverdagen, og det giver en god nærhed og menneskelighed. Den enkelte medarbejder betyder noget, og er ikke bare er en brik i spil.

Jeg er også glad for, at vi kan rumme, at mennesker har forskellige behov, og at det er helt i orden, at man fx ikke kan arbejde fuldtid eller har brug for, at der bliver taget særlige hensyn. Det har jeg ikke været vant til før, så det har slået mig, hvor meget det menneskelige aspekt fylder her – og hvor meget stolthed, jeg møder overalt. Det er en smittende kultur, som man hurtigt bliver ramt af.

 - Maria, årgang 2017

Lager:

Suveræne foredrag og totalt fede morgenmøder

 

Vi har en kultur, hvor der bliver gjort meget for, at man udvikler sig. Både ved at man kan komme på kursus men også igennem uddannelsesdagene og foredrag. Det er så fedt og suverænt med de foredragsholdere, vi har. Det sætter altid tanker i gang. Ikke kun fagligt men også menneskeligt. Det er med til at udfordre mig.

En anden vigtig del af kulturen er, at der er plads til forskelligheder. Folk kan arbejde på særlige vilkår, som er tilpasset den enkelte. Og så har vi en kultur, hvor der bliver lyttet til én. Det kan både være hverdagsting, som har med arbejdet at gøre – men det kan også være noget privat. Det er både ledere og kolleger, der er gode til at lytte, og det betyder meget for at man trives på sin arbejdsplads.

 - Risum, årgang 2011 og 2015

Morgenmøderne er totalt fede. Det er vildt med en kultur, hvor alle er opdaterede, og der ikke er noget, der foregår ’bagom’. Vi ved, hvad der sker, så man kan være med i samtaler om virksomheden. Det giver en god tryghed at vide noget.

Efter min første arbejdsdag, som var praktik, tog jeg hjem til min kæreste og sagde, at her ville jeg gerne arbejde. Jeg gik fra at skulle starte helt forfra, til at jeg nu er i fuld gang med at tage en uddannelse. Det var ikke noget problem, at jeg ikke havde haft et arbejde før – og havde været lidt af en rod. Det havde jeg ikke oplevet på nogen af de andre praktiksteder. Alle tog godt imod mig, og jeg kunne lide at være her. Det betød, at jeg havde lyst til at gå ind og give den en skalle. Jeg havde – og har stadig - en følelse af, at det er ok at være mig selv. Jeg skal ikke lade som om eller skjule noget.

 - Zoran, årgang 2016

Export/FR/DE:

Tillid, frihed og begrænset kontrol giver indre ro og større produktivitet

 

”Synes I ikke, det er fedt at komme på arbejde, når vi er sådan et godt team hos os?” spørger Berit sine kolleger og fortsætter:

”Der er sådan en glæde og godt humør i vores afdeling. Og selv om vi er meget forskellige, har vi en exceptionel god atmosfære og sparring med hinanden. Jeg synes, at den tillid, frihed og begrænsede kontrol, vi har, giver en indre ro, som gør mig mere effektiv og produktiv. Der er en grundlæggende tro på, at medarbejderne vil virksomheden det bedste, og derfor kan man give det ansvar til den enkelte. Det er en ufattelig god konstellation, som betyder, at jeg føler ansvarlighed for det hele og ikke kun det lille hjørne, jeg selv sidder med,” siger Berit.

”Det er rigtigt,” supplerer Corinne. ”Den mentalitet er en god forretning. For når jeg stoler på, at min arbejdsplads ønsker mig det bedste, så giver jeg det videre til kunderne og arbejder hårdt på at tingene skal lykkes. Jeg gør det, fordi jeg virkelig vil det, og ikke fordi nogen fortæller mig, at jeg skal. Det er det, der sker, når man vises så stor tillid og ikke har nogen, der ånder én i nakken. Man bliver set og værdsat som et menneske, og det vil man gerne give tilbage. Det samme gælder, når det handler om at tage et socialt ansvar. Det var det, der fik mig til at søge job her. Jeg tror på et firma, der gerne vil give noget tilbage til samfundet. Og som kolleger gør det os rigere at møde mennesker, som har et andet liv end én selv. Vi kan lære rigtigt meget af det. Det er faktisk ret fantastisk. Og hvis jeg selv skulle blive ramt af noget svært, så har jeg ingen frygt for, hvad der kan ske i forhold til mit arbejde, for der er nogen, der gerne vil lytte og hjælpe” siger Corinne.

”For mig var det anderledes,” fortsætter Kristina. ”Jeg kunne se mulighederne for vækst og for at lave god forretning her. Jeg troede, at det bare var det, jeg skulle ind og gøre. Så det var noget af en øjenåbner at finde ud af, at Creativ Company er så meget mere. Selv om vi holder et højt tempo, så er der respekt omkring den enkeltes behov og fritidsliv. Det menneskelige, den flade ledelseskultur og respekten omkring os som hele mennesker er meget nyt – positivt nyt - for mig,” siger Kristina.

”Ja, respekten betyder meget i kulturen. Personligt respekterer jeg chefer højt, som kan rumme det hele; at være et medmenneske og en leder på samme tid. Det finder jeg her. Og så har jeg aldrig arbejdet et sted, hvor der er så mange søde og venlige mennesker samlet på ét sted, siger Corinne.

”Det kan mærkes i hele virksomheden. Vi har travlt, men hjælpsomheden og samarbejdet på tværs er stort. Stemningen er, at der er let til smil og latter. Det kommer man rigtigt langt med,” slutter Berit.

 - Berit, Corinne, Kristina, alle årgang 2017

E-commerce:

”Så kan du jo altid læse til tømrer”

 

Min afdeling er blevet min anden familie. Da jeg startede, havde jeg et mål om at holde arbejde og privatliv skilt fuldstændigt ad. Men det viste sig, at mine nye kolleger var ret flinke mennesker, så det gjorde pludselig ikke noget, at det blev mere flydende. Jeg var fx brudepige til Nikkis bryllup, og vi har også været på ferie sammen med et par stykker fra en anden afdeling.

Jeg kan også tydeligt huske den lune og humor, jeg blev mødt med som ny. Peters (tidl. direktør og medejer) kommentar til mig, da han hørte om min universitetsuddannelse: ”Så kan du jo altid læse videre til tømrer!” Og indtrykket af, at folk er passionerede omkring det, de laver. De kan lide deres arbejde og de mennesker, de arbejder sammen med. Og når tingene engang imellem går i hårdknude, er der hjælp at hente. Hvis man beder om hjælp, så får man det.

 - Anne, årgang 2015

 

Jeg startede som elev, og var virkelig overrasket over, at folk vidste hvad jeg hed fra 1. dag. Det var en følelse af at blive set og være et menneske. Og så fik jeg et stort ansvar med det samme – og adgang til systemer og ting, som krævede at der blev vist tillid til mig. Tillid til, at det ikke var noget problem, at jeg var ny og elev. Den menneskelige tilgang betyder faktisk, at man bliver bedre til at finde ud af løsninger sammen, og at vi bedre kan klare det, når der er pres og travlhed. Vi kender jo hinanden godt og ved, hvor vi har hinanden.

I vores afdeling er vi mange introverte. Vi har en forståelse for, hvornår vi har brug for at snakke, og hvornår det er ok, at ingen siger noget. Den viden om, hvordan man trives bedst, er også en vigtig del af vores kultur.

 - Nikki, årgang 2015

Intern salg:

Som at være med i uhyggelig film

 

At være her er som at være med i en uhyggelig film: Jeg bliver lokket med ind i denne her organisme og er bange for, at lige pludselig kan jeg ikke komme herfra igen! Men det skal jeg jo, for jeg er vikar…!!

Ellers oplever jeg huset som meget åbent og fyldt med store, fede, brede smil. Det er som om, der er en fælles forståelse for, at virksomheden er en stor maskine, og alle er et tandhjul. Hvis et lille tandhjul ikke virker, går det ud over hele flowet, så derfor bliver der gjort meget for, at tandhjulene er smurt og kører godt.

Det sociale fylder meget i kulturen. Der bliver grinet meget. Man fejrer alt muligt og bliver inviteret med til alt muligt i fritiden. Vi bliver mega forkælet – ikke mindst i kantinen. Og så er der mange dygtige folk, som har indsigt i hvad kollegerne laver. Kunderne kan selvfølgelig mærke på os, at vi kan lide at være her. Mine alarmklokker går altid, når tingene er for gode, for jeg tænker ”kan det virkelig passe?” Men det kan det åbenbart!

 - Lasse, højsæson 2017

 

Det er svært at sige, hvad kulturen er, for den er her bare. Man kan mærke den.  Gæsterne til de private fester, som jeg har holdt herude, siger, at de kunne mærke ånden og varmen – selvom der ikke var nogen på arbejde! Så måske sidder det i bygningen… Men mine egne ord om kulturen er, at vi er gode til at respektere hinanden og tage hånd om hinanden. Vi har en åben og god tone, og den positive tilgang til tingene, sidder dybt i kulturen. I kundeservice VIL vi give den bedste service og gøre vores bedste for at positiviteten når ud til vores kunder. Det er ikke bare ord for os.

 - Tina, årgang 2006

Ekstern salg:

Vores kultur kommer med ud til kunderne

 

Vi kommer ikke så ofte i huset, men når vi er her et par gange om året, er det tydeligt at se, at vores kolleger udvikler sig, dygtiggør sig og vokser i deres job. Det er en stor del af kulturen - lige som det sociale ansvar er det. Det gør mig varm om hjertet at se, hvordan vi er med til at give folk en chance i livet ved at være en arbejdsplads, som kan rumme det og som stiller opgaver og mennesker til rådighed for, at det kan lykkes.

Jeg er faktisk blevet standset af folk på gaden et par gange, fordi de kunne genkende vores logo, og så har de sagt: ”Hvor er det fantastisk, det I gør! ”Det gør mig pavestolt over at være en del af Creativ Company.

 - Lone, årgang 2004

 

Vores kultur bærer rigtigt meget præg af det sociale ansvar, som vi tager. Når man kommer i huset, kan man se, at der bliver taget hensyn til kolleger med særlige behov. Både i typen af opgaver og i den fysiske indretning af arbejdspladsen. Og så fornemmer man, at folk er åbne og imødekommende.

Vi oplever, at mange kunder reagerer på vores kultur og de historiefortællinger, der er både omkring virksomheden og det, vi formidler i katalogerne. Fx gav det god respons hos kunderne, at vi på et tidspunkt brugte en side i kataloget på at fortælle om en udviklingshæmmet piges hverdag. Og det ligger rigtigt godt i tråd med, hvem vi er som virksomhed. Det er rigtigt rart at have den del af kulturen med, når vi er i kontakt med kunderne.

 - Gitte, årgang 2007

Creativ Shop:

Vi sælger kreativitet…og glæde

 

Det betyder meget for mig at være med til de månedlige fællesmøder på Rasmus Færchs Vej, selv om jeg til dagligt er i Shoppen. Jeg føler, at jeg bliver inddraget i, hvad der foregår i virksomheden. Og det giver faktisk et boost til at yde endnu mere, fordi jeg bliver vist den tillid, det er, at få indblik i forretningen, økonomien og alle de andre ting, som har betydning. Jeg har aldrig været nogen steder før, hvor det har været sådan. Der bliver lyttet til mig, og det bliver taget alvorligt, hvis tingene ikke fungerer godt nok. Det smitter helt sikkert af på kunderne, fordi vi får lyst til at være søde, rare og smilende. Det er i hvert fald det, vi hører i byen; at kunderne kan lide at komme i vores butik og kan lide den positive stemning, de bliver mødt med her. Man kan faktisk sige, at vi både sælger kreativitet og glæde.

Personligt kan jeg rigtigt godt lide, at vi giver plads til mennesker fra alle steder i samfundet. Vi er med til at give noget til arbejdsmarkedet, ved at vi hjælper mennesker i gang og giver dem en ny chance. Det er jeg stolt af.

 - Iben, årgang 2011

 

Jeg har lavet en skoleopgave, hvor jeg skulle undersøge, hvad der gør os til en god butik. Kunderne svarede, at det er god betjening og service – og meget hjælpsomme og smilende medarbejdere. Det er jeg glad for at høre, og det motiverer mig til at fortsætte. Jeg er stolt af min arbejdsplads – og især af, at vi alle sammen er med til at gøre det godt. Vi er gode til at støtte hinanden, hjælpe hinanden og spørge til hinanden. Og så lægger jeg faktisk ikke mærke til, at der er en stor aldersforskel, og at jeg er elev. Vi er lige, og der er plads til, at jeg er ung og nogle gange fjoller lidt. Jeg kan være mig selv hele vejen rundt.

 - Oriana, årgang 2017 (og tidligere ungarbejder)

Servicecenter:

Vi arbejder ikke under nogen, men sammen med nogen

 

Frihed under ansvar og social ansvarlighed er det første og største, jeg tænker på, når det handler om Creativ Companys kultur.

Friheden bliver én gang for alle givet til os. For mig betyder det, at jeg ikke er overvåget, men jeg bliver givet en tillid til, at jeg kan få dagen og opgaverne til at hænge sammen. Det er et stort privilegium, som også kræver meget af os, for man får samtidig givet ansvaret for at levere et godt stykke arbejde.

Personligt er det fantastisk for mig at arbejde så tæt med den sociale del, som vi gør i Servicecentret. Jeg oplever på tæt hold, hvordan vi er med til at løfte folk, som står i en svær situation. Og det er hele huset og vores kultur, der bærer det, så uanset hvilken afdeling, vi sender ”praktikanter” til, er vi sikre på, at de bliver behandlet godt.

 - Majbritt, årgang 2002

 

Det var nærmest et kulturchok at starte i praktik her. Jeg har ikke været vant til, at man taler så ordentligt til hinanden, og at folk snakker med hinanden og hygger sig med hinanden. Her er helt anderledes end andre steder, jeg har været. Det er atmosfæren, og sådan som alle er overfor hinanden. Ingen ser skævt til mig, fordi jeg er ansat på særlige vilkår, og jeg føler mig ligeværdig med resten af flokken. Det betyder meget, at jeg kan være mig selv, for så kan jeg bruge min energi på opgaverne i stedet for at skulle være en anden end den, jeg er. Det er Creativ Companys kultur, der har betydet, at jeg nu har fået et rigtigt job.

 - Susan, årgang 2017

 
 
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.