Kreativitet og FN’s 17 verdensmål

Kreativitet og FN’s 17 verdensmål

Med FN og deres 17 verdensmål i spidsen er der i disse år stor fokus på bæredygtig udvikling. Hos Creativ Company er vi især optaget af at udvikle kreative aktiviteter, som kan bruges til at stimulere børnenes læring herom. Derfor har vi skabt dette lærings- og inspirationsunivers fyldt med kreative projekter, idéer og tilhørende produkter, der alle inviterer til fællesskab mellem børn og voksne og samtidig udforskning af verdensmålene.

Lær børnene om FN’s 17 verdensmål med kreative aktiviteter

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal sætte os mennesker og planeten kurs mod en mere bæredygtig fremtid.

Da det er børnenes fremtid, det handler om, er det vigtigt, at de kender og forstår FN’s 17 verdensmål og kan hjælpe med at føre dem ud i livet. Netop kreativitet kan bruges til at stimulere børnenes læring om målene. Derfor har vi udviklet dette gratis læringsunivers fyldt med kreative idéer, projekter og tilhørende produkter, der inviterer til fællesskab mellem børn og voksne og samtidig udforskning og læring om FN’s 17 verdensmål. Læringsuniverset kan bruges af alle – både forældre, lærere, pædagoger m.m.

 

Men hvad er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN’s 17 verdensmål danner rammen for vores fælles globale udviklingsindsats frem til 2030. De skal være med til at sikre en bedre og mere bæredygtig fremtid for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene består af 17 konkrete mål opdelt i 169 delmål, der handler om, at FN’s medlemslande helt skal afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Desuden skal landene fremme fred og sikkerhed samt stærke institutioner, ligesom internationale partnerskaber skal styrkes.

Du kan se en oversigt og læse mere om hvert af FN’s 17 verdensmål her.

 

Kreative idéer, projekter og produkter med læring om verdensmålene

Alle FN’s verdensmål omfatter børn – enten direkte eller indirekte – da de er afgørende for vores fælles fremtid. Derfor er det vigtigt, at børn også kender til målene og forstår dem, så de også kan være med til at sikre, at vi når dem. Og hvorfor ikke kombinere læring om verdensmålene med kreativitet?

I læringsuniverset her finder du derfor en række konkrete kreative idéer med verdensmålslæring. Hver idé er udviklet til børn og tager afsæt i et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Så brug idéerne til sammen med børnene at italesætte og arbejde kreativt med målene.

Hos Creativ Company samarbejder vi desuden med forskellige skoler og deler derfor også en række kreative verdensmålsprojekter, som eleverne har arbejdet med. Læs om erfaringerne med de forskellige projekter, og lad dig inspirere.

Ud over projekter og idéer finder du også en række produkter til verdensmålslæring. Dvs. produkter, der kan bruges til kreative aktiviteter, der styrker børnenes viden om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Med de mange kreative idéer, projekter og produkter i dette læringsunivers er der altså rig mulighed for at lære børnene om FN’s 17 verdensmål og vigtigheden af, at de er med til at opfylde målene.