Vores medarbejdere

Mange virksomheder beskriver deres medarbejdere som deres vigtigste ressource. Hos Creativ Company er medarbejderne mere end en vigtig ressource. De er først og fremmest mennesker.Vi tror på fællesskab, gensidighed, sammenhæng og mening i livet og i arbejdslivet. Og vi ser, at dette perspektiv skaber stolthed, samhørighed og værdighed, og at vi derfor finder plads til forskellighed, mangfoldighed og personlighed. 

 

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har en god faglig baggrund og uddannelse. Men vi ser altid bredere på den enkeltes kompetencer, kvalifikationer og kapacitet og forsøger at bygge jobbet op omkring, hvad medarbejderne kan og er interesserede i at beskæftige sig med. Vi har brug for medarbejdere med forskellig faglig og personlig baggrund, så vi kan supplere hinanden bedst muligt. 
Vores medarbejdere har et stort, personligt medansvar i et forvalte egne talenter, så de indgår som en kraftfuld del af fællesskabet. 

 

I vores personalepolitik står der: 
”Vi ønsker vi at skabe et varmt, familiært og godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os både fagligt og menneskeligt, så arbejdet ikke blot er et levebrød, men en vigtig del af hele vores tilværelse. Det skal være sjovt at gå på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden med at udvikle arbejdsglæden. 
Vi ser hver enkelt medarbejder som en vigtig brik af helheden og tager hånd om hinanden både som kolleger og som hele mennesker. Vi udviser stor respekt for hinanden uanset tro, køn, udseende, status, job osv., og vi tager et socialt ansvar både overfor hinanden og overfor samfundet omkring os”. 

 

"Jeg har verdens bedste kolleger, og vi hjælper hinanden med at passe på verdens bedste arbejdsplads."

Medarbejdere hos Creativ Company

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.