Uddannelse og efteruddannelse

Det er vigtigt for Creativ Company, at vores medarbejdere er veluddannede og løbende får efteruddannelse. Det er med til at gøre os konkurrencedygtig og sikrer, at den enkelte får mulighed for at udvikle sig i sit job. Vi skal være klar til at følge med de forandringer, der hele tiden sker i en foranderlig verden, så vi kan møde kunders og samarbejdspartneres ønsker. Udvikling og uddannelse skal både ske på organisationsniveau og på individniveau.

Uddannelse er en livslang proces, og Creativ Company ønsker at skabe gode rammer og muligheder for at medarbejderne kan dygtiggøre sig.

Uddannelse er både den enkelte medarbejders personlige ansvar og ledernes overordnede ansvar. Vi taler løbende og ved den årlige teamudviklingssamtale (TUS) med hinanden om ønsker og behov for uddannelse.

Uddannelse kan både foregå internt ved, at vi deler viden med hinanden og ved, at vi inviterer undervisere og foredragsholdere ind i huset. Det kan også foregå eksternt ved, at medarbejderne følger kurser i kortere eller længere perioder.

Deltagelse i eksterne kurser er frivillig. Fortsætter en kursusdag ud over almindelig arbejdstid, kan man afspadsere den overskydende tid på et andet tidspunkt. Slutter kurset før almindelig arbejdstids ophør, lægges de resterende timer oven i arbejdstiden på et andet tidspunkt. Evt. forberedelse foregår for egen regning i fritiden. Creativ Company refunderer kursusudgifter, bøger osv., når det er relevant i forhold til det job, man har, eller kommer til at få inden for nær fremtid. Merudgifter til transport refunderes af Creativ Company.

Skal man deltage på et kursus som udbydes i offentligt regi (fx AMU-kursus) skal lederen give besked til HR, som sørger for tilmelding.

Uddannelsesdage

To gange årligt afholder vi fælles uddannelsesdag for alle medarbejdere. Her har vi et fælles tema, som alle på tværs af afdelingerne deltager i for at udvikle vores forretning, vores arbejdsplads og vores medarbejdere.

Emnerne i de seneste år har været:

Kommunikation, den gode kollega, forretningsforståelse, personlig udvikling, teamsamarbejde, stolthed-myter-tabuer, forandringer, udvikling af ”Drømmefabrikken”, læring i dagligdagen, disruption og mental robusthed. Vi har haft oplæg og foredrag med fx Peter Mygind, Nils Villemoes, Søren Holmgren, Liselotte Hornemann, Peter Bredsdorff Larsen, Chris MacDonald, Lisbeth Zorning, Mia Søiberg, Jason Watt, Mette Villemoes Ponty, Kim Kristensen, Märtha Rehnberg og Eva Hertz.

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.