Weekend Sale: Nyd weekenden med 25% rabat på vores store udvalg af bomuldsgarn. Find din rabatkode her

Spraylim

Varenummer:
39160

Spraylim

Varenummer:
39160
136,00 DKK
På lager
1-3 hverdages levering

Praktisk permanent lim på spray, der gør limarbejdet meget nemmere. Uegnet for børn.

Spraylimen er en genial opfindelse, som gør dit hobbyarbejde meget nemmere. Det kedelige limarbejde på de store overflader, kan du hurtigt få overstået, så alle dine kræfter kan lægges i det kreative. Du ryster blot flasken godt inden brug og dækker af, hvor der ikke skal limes. Spray et tyndt lag på den overflade, du vil have limet, men husk at stå i en afstand af ca. 20-30 cm. Færdig! Lettere bliver det ikke. Med vores lim får du således et redskab fra hobbyuniverset, som har to undervurderet fordele. Det er nemt at bruge og det er tidsbesparende. Tøv ikke med at lime løs på det kreative idéer, Permanent limen hæfter på både papir, pap, keramik, ler, glas, træ m.m. Tip: Undgå tilstopning af spraydysen ved at vende dåsen med bunden opad og sprayes vandret, til der ikke kommer mere lim ud. Nu er dåsen klar til næste gang.

Praktisk og nem. Her fik du de overbevisende grunde til at vælge en spraylim. Kort tørretid er simpelthen som sød musik i dine ører. Som en utålmodig hobbyist gør det helt ondt inde i din kreative sjæl, når den lange tørretid forhindrer dig i at gå videre med dit projekt. Tænk bare på alt den kreativitet, der går til spilde imens. Med permanent lim er ventetiden heldigvis minimal. Sprayfunktionen er desuden din bedste ven, når du står og er frustreret over det sted, der bare ikke nås med den klassiske lim. Her bliver spraylimen din redning, for den kan nemt nå de svært tilgængelige overflader, uden at du står og får sved på panden.

Specifikationer
Varenummer39160
Enhedfl.
SæsonBasis
Ean nummer8712919000638
Detailmængde 1 fl.
Indholdsmængde 400 ml

Levering
Der vil normalt gå 3-5 hverdage fra du afgiver din bestilling, til du modtager dine varer. Og køber du for 399,- inkl. moms eller derover, sparer vi dig for fragtomkostningerne ved levering (Gælder kun forsendelse til pakkeshop).

Retur
På samtlige varer har du altid 14 dages fuld returret, såfremt de returneres i ubrudt originalemballage, og vi modtager en utvetydig erklæring om, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten.

Fare. Indeholder: Acetone, Naphtha (petroleum), hydrotreated light. H222 Yderst brandfarlig aerosol. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedsdatablad
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.