Vi vil skabe succes, begejstring og sammenhold og ønsker at arbejde i en virksomhed i konstant udvikling og med en sund og god økonomi, fordi det er nøglen til frihed. Samtidig ønsker vi at skabe et varmt, familiært og godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os både fagligt og menneskeligt, så arbejdet ikke blot er et levebrød, men en vigtig del af hele vores tilværelse. Det skal være meningsfuldt at gå på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden med at udvikle arbejdsglæden.

Vi ser hver enkelt medarbejder som en vigtig brik af helheden og tager hånd om hinanden både som kolleger og som hele mennesker. Vi udviser stor respekt for hinanden uanset tro, køn, udseende, status, job osv., og vi tager et socialt ansvar både overfor hinanden og overfor samfundet omkring os.

Vi arbejder i en virksomhed med en flad organisationsstruktur, hvor lederne er synlige og nemme at komme i kontakt med. Vores kommunikation skal være ærlig, åben, tydelig og klar. Det vi siger, stemmer overens med det, vi gør. Sådan er det både, når vi kommunikerer med hinanden og med omverdenen.

Vi ønsker at undgå regler og forbud, men arbejder i stedet ud fra en antagelse om, at den enkelte naturligt udviser ansvarlighed, gør sit yderste for at bidrage til et godt arbejdsmiljø, er fleksibel og klar til at gøre en ekstra indsats og er økonomisk ansvarsbevidst med alt, hvad man foretager sig.

Vi har to vigtige regler:

1)   Vi bruger vores sunde fornuft i alt, hvad vi foretager os.
2)   Er vi i tvivl, bruger vi regel nr. 1.

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.