Socialt ansvar

Politik om rummelighed og socialt ansvar

Holdning:

Creativ Company har siden sin start haft en vision om at være en unik arbejdsplads, hvor mangfoldighed og forskellighed er en positiv gevinst for vores udvikling og vækst. Mangfoldigheden gælder både i forhold til alder, køn, udseende, uddannelse og social, kulturel og religiøs baggrund. Som medarbejder bidrager man ikke kun med sin faglighed til arbejdspladsen men med alt det, man kommer med og indeholder som menneske.

Hver enkelt medarbejder er en vigtig brik af helheden, og vi supplerer hinanden positivt med vores forskellighed.

Vores holdning til rummelighed gælder også, når det drejer sig om at tage et socialt ansvar for mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi tror, at det nytter at være med til at løfte et socialt ansvar samtidig med, at vi har en forretning med en sund økonomi. At social ansvarlighed samtidig giver vores virksomhed en større rummelighed, mangfoldighed, dynamik og en anden dimension i arbejdet, ser vi som en meget positiv sidegevinst.

Handling:

Siden 2004 har vores mål været, at vi vil have plads til, at 10-15 procent af vores medarbejdere kan være ansat på særlige vilkår som f.eks. skåne- og fleksjob.

I 2006 gik vi et skridt videre og oprettede en afdeling, hvor vi løbende kan have 15 personer i praktik, afklaring og lignende opkvalificerende forløb. Servicecentret løser mange forskellige opgaver som f.eks. kontrol, mærkning, sortering og pakning, og man har også mulighed for at få opgaver i resten af huset alt efter evner, interesser og ressourcer.

Selv om vi gerne vil tage et socialt ansvar i det samfund, vi er en del af, gælder vores sociale ansvarlighed først og fremmest vores egne medarbejdere. Det betyder, at vi vil gå langt for at hjælpe en medarbejder, der pga. sygdom, sociale- eller familiemæssige problemer, misbrug eller personlige vanskeligheder har brug for støtte eller særlige vilkår på arbejdspladsen.

 

Servicecentret

Creativ Companys Servicecenter er en virksomhed i virksomheden. Her har vi løbende plads til 15 mennesker, som på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemer har mistet forbindelsen til arbejdsmarkedet og har svært ved at finde tilbage. I samarbejde med Holstebro Kommune finder vi frem til de mennesker, der kan have glæde af at deltage i et afklaringsforløb hos os. Forløbet bliver tilpasset hver enkelt både i indhold og længde.

I dagligdagen er Servicecentret den fysiske base, hvor vi løser mange forskellige opgaver for resten af virksomheden. Det handler typisk om ompakning af varer, mærkning, kvalitetskontrol, opskæring af stof og småreparationer. Efter nogle uger i Servicecentret kan man evt få andre opgaver i vores forskellige afdelinger, alt efter interesse, evner og ressourcer. Servicecentret bliver betragtet på lige fod med andre afdelinger i Creativ Company. Det betyder bl.a., at man også får stillet krav om lønsomhed, og at man helt naturligt deltager i fællesmøder, i fælles kantineordning og andre medarbejderaktiviteter, ligesom vi forventer, at man aktivt bidrager til og deltager i at styrke vores gode arbejdsmiljø.

Etisk værdigrundlag

Holdning:

Creativ Company har siden sin start haft en vision om at være en unik arbejdsplads, hvor mangfoldighed og forskellighed er en positiv gevinst for vores udvikling og vækst.  Mangfoldigheden gælder både i forhold til alder, køn, udseende, uddannelse, race og social, kulturel og religiøs baggrund.

Vores holdning til rummelighed og forskellighed gælder også i vores tilgang til forretningen, kunderne og markedsføringen til forskellige kundesegmenter.

Vi ønsker at afspejle den mangfoldighed, der er i verden omkring os, og vi mener, at det er naturligt, at børn gennem leg og læring kan få indsigt i andre kulturer og lande, end det, de selv kommer fra. Men det må ikke foregå på en måde, som kan virke sårende, nedsættende eller stereotypt.

Vi ønsker at støtte ligeværdigheden imellem mennesker. Vi ønsker at vise respekt for minoriteter af enhver art.

 

Handling:

  • Ligeværdighed imellem køn: Vi vil undgå stereotype billeder og beskrivelser af piger/drenge, kvinder/mænd. Fx gennem valg af farver, produkter, ideer, aktiviteter.
  • Mangfoldighed af forskellige mennesker.
  • Respekt for religion: Vi vil undgå produkter og ideer, som kan virke stødende eller krænkende på de mennesker, hvis religion, vi afspejler.
  • Respekt for etniske kulturer og minoriteter: Vi vil undgå stereotype billeder og beskrivelser af bestemte kulturer og minoriteter.

 

Omtanke:

Vi kan ikke lave regler og retningslinjer for alt, som kan tænkes at virke sårende/krænkende, men vi kan gøre vores bedste for at følge vores overordnede etiske holdninger. Handlingen kommer, når vi husker at tænke os om, inden vi udvikler og markedsfører produkter og ideer, som kan virke krænkende, stereotype og ekskluderende.

 

Sponsorater

Creativ Company støtter bl.a. Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår. Desuden støtter vi lokale sports- og kulturforeninger.

Du kan se nogle af dem vi er sponsor for på vores hjemmeside under ”Om os”.

 

Code of Care

Bevægelsen Code of Care er som idé udsprunget af Creativ Companys erfaringer med socialt ansvar og det rummelige arbejdsmarked og ikke mindst ønsket om en fortsat fælles udvikling af indsatsen. Vores grundlægger og tidligere direktør Peter Nørgaard er med sin store passion for socialt ansvar ophavsmanden til bevægelsen og har nu sit virke som bestyrelsesmedlem i organisationen samt foredragsholder.  

Code of Care handler om at tage hånd om hinanden på de danske arbejdspladser, så flere trives og færre sorteres fra. Det er ikke kun fordi, vores samfund har brug for, at alle bidrager til fællesskabet, men også fordi mangfoldighed og socialt ansvar skaber merværdi i virksomheder, organisationer og således i hele samfundet. 

Code of Care blev lanceret i april 2011 og er en selvstændig organisation/forening, som udvikler forskellige aktiviteter i samspil med virksomheder, organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, der er medlemmer.

Læs mere på www.codeofcare.dk

Tilbage
Jeg handler som
Fortsæt som gæst
Dine fordele ved login

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se din ordrehistorik

✔ Nem check out
Dine fordele ved login

✔️ Dine særlige priser

✔️ Særlige B2B-produkter

✔️ B2B-marketing univers
Dine fordele ved login

✔ Indhold specielt til dig

✔ Dine særlige priser
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.