Magic Marble Marmoreringsmaling

Varenummer:
30199

Magic Marble Marmoreringsmaling

Varenummer:
30199
166,00 DKK
På lager
Levering er 1-3 hverdage
30 dages udvidet returret
Fragt fra kun 33 kr.
Vi er e-mærket

Flydende marmoreringsfarver, som du kan bruge til at skabe unikke, marmorerede overflader.

Med marmoreringsmaling kan du male på alverdens overflader – lige fra træ, glas og porcelæn til plast, pap, metal, terrakotta og styropor. Farverne er hurtigttørrende, vejrbestandige – og kommer med en høj lysægthed. Men husk, at inden du går i gang, skal farverne rystes godt. Hæld først vand i en skål – skålen skal være så dyb, at du kan dyppe emnet under overfladen. Dryp herefter malingdråber i, og træk forsigtigt over vandoverfladen med en pind, så farverne marmorerer sig. Dyp nu emnet forsigtig – løft op og lad tørre..

Lav marmorerede æg – de er så fine på påskebordet Skab smukke marmoreffekter på terrakottafigurer, og hæng dem på nyskårne grene fra haven Kreer en marmorerede vase af terrakotta, hvor der altid er plads til en farverig blomsterbuket

Specifikationer
Varenummer30199
Enhedfl.
Ean nummer4000798736002
Detailmængde 6 fl.
Indholdsmængde 20 ml
Farve standardfarver

Levering
Levering er 1-3 hverdage fra du afgiver din bestilling, til du modtager dine varer. Og køber du for 249,- inkl. moms eller derover, sparer vi dig for fragtomkostningerne ved levering (Gælder kun forsendelse til pakkeshop).

Retur
På samtlige varer har du 30 dages udvidet returret, såfremt de returneres i ubrudt originalemballage, og vi modtager en utvetydig erklæring om, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten.

Advarsel. Indeholder: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate . H226 Brandfarlig væske og damp. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter. EUH208 Indeholder cobalt(II) 2-ethylhexanoate . Kan udløse allergisk reaktion. EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
Sikkerhedsdatablad
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.