Silkepapir

/40 /80 /120
 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200893 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Guld, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200894 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Guld, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Rød, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200895 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Rød, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Lyserød, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200896 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Lyserød, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sort, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200897 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sort, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20090 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200880 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200900 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvid, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200881 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvid, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20091 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 25 Ark, 1 Pk.

  59,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200882 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200910 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200883 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20088 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Ass. Farver, 2 Ark, 15 Frv. Varenummer: 20092 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Ass. Farver, 2 Ark, 15 Frv.

  39,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sort, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20869 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sort, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 25 Ark, 10 Ass. Varenummer: 20891 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 25 Ark, 10 Ass.

  195,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20813 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lyseblå, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20814 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lyseblå, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grå, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20815 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grå, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20816 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 25 Ark, 1 Pk.

  59,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 300 Ark Varenummer: 20906 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 300 Ark

  Special Price 195,00 kr

  Prisen er inkl. moms

  Før pris: 275,00 kr

 • Silkepapir, A4, 210x297 mm, 14 g, 10 Ark, 30 Frv. Varenummer: 20914 Silkepapir, A4, 210x297 mm, 14 g, 10 Ark, 30 Frv.

  87,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 14 g, Grøn, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200885 Silkepapir, 14 g, Grøn, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lyseblå, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200886 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lyseblå, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200887 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Mørk Grå, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200888 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Mørk Grå, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sort, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200889 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sort, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20089 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200890 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Guld, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200891 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Guld, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200892 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk.

  19,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvid, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20860 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvid, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20863 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Violet, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20865 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Violet, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grøn, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20867 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grøn, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Guld, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20817 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Guld, 25 Ark, 1 Pk.

  59,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Orange, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20862 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Orange, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Bordeaux, 10 Ark, 1 Pk. Varenummer: 200884 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Bordeaux, 10 Ark, 1 Pk.

  9,95 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 25 Ark, 1 Pk. Varenummer: 20866 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 25 Ark, 1 Pk.

  23,50 kr

  Prisen er inkl. moms

/40 /80 /120