Black Week: Spar op til 80%* på et stort udvalg af hobbyartikler - *KUN så længe lager haves. Gælder kun privatkunder. Find tilbuddene her.

Epoxy lim

Varenummer:
39066

Epoxy lim

Varenummer:
39066
91,95 DKK
På lager
Levering er 3-5 hverdage

Ekstra stærk og bestandig 2-komponent lim. Anvendes til fx metal, sten, beton, smykker, glas, porcelæn, hård plast mv

Specifikationer
Varenummer39066
BrandDana
Enhedstk.
SæsonBasis
Ean nummer5701159175506
Detailmængde 1 stk.
Indholdsmængde 24 ml

Levering
Der vil normalt gå 3-5 hverdage fra du afgiver din bestilling, til du modtager dine varer. Og køber du for 399,- inkl. moms eller derover, sparer vi dig for fragtomkostningerne ved levering (Gælder kun forsendelse til pakkeshop).

Retur
På samtlige varer har du altid 14 dages fuld returret, såfremt de returneres i ubrudt originalemballage, og vi modtager en utvetydig erklæring om, at du vil gøre brug af fortrydelsesretten.

Fare. Indeholder: Bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylvægt <= 700 Polyamid harpiks Polyamid Resin polymer Bisphenol-F-epoxy resin. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter. EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedsdatablad
Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.