Code of Care Chair

SÅDAN BIDROG EN SKOLE MED KREATIVITET TIL DEN OFFENTLIGE SAMFUNDSDEBAT

Annie Jeppesen, skoleleder, Bifrost

'Formålet med, at Børneskolen Bifrost involverede sig i projektet, var bl.a. ønsket om at give børnene mulighed for at være en aktiv del af samfundsdebatten og tage stilling til værdierne omkring social ansvarlighed. Både i det små og i det store perspektiv. Samtidig hang projektet fint sammen med vores værdisæt på skolen.

Heriblandt, at kunst kan noget særligt i forhold til læring. Vi mener, at den æstetiske læreproces hænger sammen med, at eleverne skal opbygge personlige og sociale kompetencer og lære at kunne tage vare på sig selv og det samfund, de er en del af'.

Tina Ovesen, lærer, Bifrost

'Vi ønskede at give skolens ældste elever indsigt og praktisk erfaring i den innovative arbejdsproces og dens projektstyring. Derfor gav vi dem lederansvaret for deres yngre skolekammerater i grupperne. Forinden rustede vi dem til opgaven gennem en grundig introduktion til projektets formål og tidsplan. Herunder vores forventninger til deres funktion og evner til at kunne skabe motiverende fællesskabsfølelse i grupperne'.

 

Facts

Om elevernes roller i projektet:

Eleverne i 8. og 9. klasse havde projektlederansvar.
Eleverne i 3. og 7. klasse var kreativt udførende.

Elever fra 8. og 9. klasse udtaler:

'Projektet gav mening for os, fordi det giver mening for andre - til forskel fra andre gange, hvor det mere er os selv og selve processen. Her er produktet vigtigt'.

Når kunst og samfundsdebat er på skoleskemaet

Børneskolen Bifrost er en dansk skole, der lægger vægt på samfundsrelateret undervisning. Derfor medvirkede skolen ved en storstilet event i 2013 op til CSR Awards det år.

Eventen, der hed ’Code of Care Chair’, var arrangeret af non profit-organisationen, Code of Care. De arbejder for at få virksomheder i Danmark til at tage større socialt ansvar for mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. Ideen var at dekorere en stol for hver tusinde ledige person i kategorien. I alt 543 stole.

Mange viste deres støtte ved at dekorere stole til eventen. Fx Politikere, kunstnere, virksomheder og skoler. Alle stole blev efter præsentation for offentligheden solgt på auktion, hvorfra midlerne ubeskåret gik til arbejdet for udbredelsen af større social ansvarlighed i danske virksomheder.

Bifrost bidrog med 20 stole, dekoreret kreativt af børn ud fra deres egne overvejelser omkring social ansvarlighed.

Under projektet fik skolens elever tildelt roller. Eleverne i 8. og 9.-klasse havde projektlederansvar, mens eleverne i 3. og 7.-klasse var kreativt udførende.

Projektets forløb i praksis

Orienteringsfasen:
Børnene blev introduceret for eventen, ’Code of Care Chair’. Herunder visuel inspiration og skolens forventninger til kvaliteten i både processen og i resultaterne. I fællesskab blev nøgleord for det overordnede budskab valgt og skrevet ned.

Designfasen:
I hver gruppe fortalte børnene hinanden om de følelser, de hver især gerne ville vække omkring social ansvarlighed, og de tegnede og farvelagde mindst et bud hver på gruppens stol. Derudover gjorde de sig tanker om valg af teknik, materialer og det budskab, der måske også kunne ligge heri. Herefter udpegede gruppen den bedste stol.

Produktionsfasen:
Hver gruppe arbejdede i fællesskab om færdiggørelse af deres stol i 1:1. Desuden skrev grupperne et sigende, Haiku-inspireret digt om deres dekoration.

Fernisering/event:
Forud for præsentationen af gruppernes færdige stole ved den officielle event afholdtes en fernisering eller en slags generalprøve på skolen, hvor børnenes fremtræden osv. blev ’pudset af’.

Copyright © 2021-nu Creativ Company A/S. Alle rettigheder forbeholdes.