Kreativ læring

Kreativ læring

Gratis værktøj til pædagoger, lærere og forældre. 10 intelligenser, der kan stimuleres med kreativitet hos de 3-11 årige. Forskning har bevist, at fantasi og kreativitet styrker børns intellektuelle udvikling og alle projekter har pædagogisk afsæt i, hvilket læringsmæssigt udbytte børnene kan få - udover oplevelsen og et godt resultat!

Creative learning - 100 ideas for creative projects

Creative Learning - professional experience

Sansemotorik i vuggestuen

'For de små var det især en stor sanseoplevelse at deltage. Børnene erfarede både limens konsistens og effekt, samt hvor lette dun føles....'

Margit, pædagog

Børn tester "Funny Friends (3-6 år)

'Ud fra et pædagogisk synspunkt gav sættet os desuden mulighed for at øve både farver, finmotorik, sprog, socialt samværd og...'

Lone, børnehavepædagog

Sådan bidrog en skole med kreativitet til samfundsdebatten

'... at den æstetiske læreproces hænger sammen med, at eleverne skal opbygge personlige og sociale...'

Annie, skoleleder

Creative learning - about the 10 intelligences