Bahco

Bahco

/40 /80 /120
 • Klinge Til Dekupørsav, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12981 Klinge Til Dekupørsav, L: 16,5 cm, 1 Stk.

  47,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Dekupørsav, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12980 Dekupørsav, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk.

  185,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Klinge Til Nedstryger, L: 15 cm, 1 Stk. Varenummer: 12987 Klinge Til Nedstryger, L: 15 cm, 1 Stk.

  Special Price 24,00 kr

  Prisen er inkl. moms

  Før pris: 48,00 kr

 • Håndsav, L: 35 cm, 1 Stk. Varenummer: 12991 Håndsav, L: 35 cm, 1 Stk.

  175,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Håndsav, L: 55 cm, 1 Stk. Varenummer: 12992 Håndsav, L: 55 cm, 1 Stk.

  145,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Tommestok, L: 200 cm, 1 Stk. Varenummer: 12993 Tommestok, L: 200 cm, 1 Stk.

  67,50 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk. Varenummer: 12994 Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk.

  125,00 kr

  Prisen er inkl. moms

 • Klinge Til Løvsav, L: 13 cm, 1 Stk. Varenummer: 12984 Klinge Til Løvsav, L: 13 cm, 1 Stk.

  28,00 kr

  Prisen er inkl. moms

/40 /80 /120